Świadoma

Na czym buduję swoje życie? Jak podejmować decyzje?

Tylko osoba świadoma siebie, która wie czego chce i pewnie idzie swoją drogą, może inspirować do tego samego innych. Tylko Ci, którzy nazwali swoje słabości mogą je pokonać. Dostrzeż w sobie unikalny dar jaki otrzymałaś oraz niezwykły talent jaki posiadasz. Wyznacz swoją drogę i pozwól się Jemu prowadzić do celu, za którym chcesz podążać. Nie bój się być wierna wyznawanym przez siebie wartościom i stanowczo mówić światu „nie”.

św. Joanna Beretta Molla

Z domu rodzinnego wyniosła potrzebę służenia bliźniemu. Pragnęła ją najpełniej realizować wybierając zawód lekarza – pediatry. Wraz z mężem daje świadectwo olbrzymiej odpowiedzialności i pasji do siebie nawzajem w małżeństwie. Jej droga do świętości prowadzi przez zaangażowanie w pracę, pełnię miłości, poświęcenie wychowaniu i wykształceniu dzieci. Jej głęboka wiara i wierność w małych, codziennych rzeczach pozwoliły jej później na podjęcie tak trudnej decyzji jak urodzenie dziecka w momencie zagrożenia własnego życia.

Miłość i ofiara są tak ściśle związane ze sobą, jak słońce i światło. Nie można kochać bez cierpienia i cierpieć bez miłości.
św. Joanna Beretta Molla