Mądra

Czym kierować się w życiu? 

Mądra kobieta to ta, która potrafi nazwać i zdefiniować swoje potrzeby. Usilnie poszukuje prawdy. Zna swoje mocne i słabe strony. Nieustannie się rozwija i podejmuje pracę nad sobą. Rozumie swoje potrzeby oraz opiera swoje życie na solidnym fundamencie wynikającym z jej wiary. Swoją siłę buduje na zdobytej wiedzy i intelekcie. Nie boi się wyzwań ani trudności bo wie, że one kształtują jej charakter. Stawia trudne pytania i poszukuje odpowiedzi. Wie jak ważne jest zadbanie o rozwój swojego intelektu, świadomości.  

św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)

Niemiecka filozof pochodzenia żydowskiego, karmelitanka bosa, męczennica. Straciwszy wcześnie wiarę, szczerze namiętnie poszukiwała prawdy i odpowiedzi na pytania egzystencjalne o tajemnicę człowieka i jego losu. Mówili o niej, że jest ambitna i mądra, a sama dążyła aby być po prostu dobrą.

 

Dusza kobiety musi być szeroka i otwarta na wszystko, co ludzkie; musi być cicha, żeby gwałtowne wichury nie gasiły słabych płomyków; musi być ciepła, żeby nie uschły delikatne kiełki; musi być jasna, żeby w zakamarkach i fałdach nie zagnieździły się szkodniki; zamknięta w sobie, żeby czynniki zewnętrzne nie zagrażały życiu wewnętrznemu; uwolniona od siebie samej, żeby znajdywało w niej miejsce życie kogoś drugiego; a wreszcie ma być panią siebie samej i swego ciała, ażeby cała jej osoba była gotowa usłużyć na każde wezwanie.
św. Teresa Benedykta