24 maja 2020

Świat potrzebuje kobiecego SERCA

Oblicza Kobiety

W dzisiejszą niedzielę, kiedy miała odbyć się pierwsza historyczna Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę pod hasłem: „Córki u Matki” ks. bp Wiesław Szlachetka – delegat Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, odprawił w Archikatedrze Oliwskiej w Gdańsku Eucharystię w intencji kobiet.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

Przygotowujemy się do Pielgrzymki Kobiet na Jasną Górę, która odbędzie się za rok!

Od tych słów rozpoczął Ksiądz Biskup Mszę Świętą. Pielgrzymka miała mieć miejsce z racji na setne urodziny św. Jana Pawła II oraz beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Wydarzenie to zostało włączone na stałe do kalendarza inicjatyw Episkopatu. Pielgrzymka będzie organizowana przez Krajową Radę ds. Duszpasterstwa Kobiet zawsze w niedzielę poprzedzającą Dzień Matki. Skierowana jest do kobiet wszystkich stanów.

Wniebowstąpienie Pańskie

[Niech da] wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przeogromna Jego moc względem nas wierzących – na podstawie działania Jego potęgi i siły.

List do Efezjan  1, 18-19

W dzisiejsze święto rozpoznajemy naszą wieczną przyszłość. Jest to przesłanie wynikające dla nas z tajemnicy Wniebowstąpienia. Abyśmy tak przygotowali siebie, żebyśmy mogli na wieki cieszyć się niebem. Każdy jest zaproszony do tego dzieła – zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oboje są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, z którego wynika fundament tej samej ich godności. Różnią się przymiotami, powołaniem, a także duchowością.

Rola Kobiety w kształtowaniu świata

Pismo Święte uwypukla rolę kobiety w różnych aspektach życia, szczególnie jako matki i żony. Kobiety, które z niezwykłą pomysłowością ratowały swoich mężów, zapisały się jako bohaterki, występowały jako przywódczynie. Dla mężów są oparciem, dobrą radą i dają im poczucie pewności siebie. Nie mają one nic wspólnego z liberalnymi feministkami, które wyrzekając się swojej kobiecości, chcą naśladować mężczyzn. Są one wzorcem dla każdej kobiety – szczerze zatroskane o innych, piastunki życia.

W świetle niesprawiedliwości, świat męski starał sobie podporządkować kobietę, ale Jezus przywrócił im godność. Podniósł kobiety do rangi swoich uczniów, które były nie tylko Jego słuchaczkami, ale i towarzyszyły Mu w drodze. Jezus wprowadził kobiety jako pierwsze w świadectwo o Zmartwychwstaniu.

Kobiety realizują powołanie do macierzyństwa, również w zakresie ewangelizacji przez wspólne doświadczenie wiary, odkrywanie swojej tożsamości, uwielbienie Boga w duchu Maryi.

„ŚWIAT POTRZEBUJE KOBIECEGO SERCA”

Na koniec ks. bp. Wiesław Szlachetka skierował życzenia z okazji Dnia Matki, aby kobiety jeszcze bardziej odkrywały piękno swojej kobiecości i wielkość swojego powołania oraz głębokie poczucie sensu swojego życia. Aby świat darzył je szacunkiem i uznaniem, a ich twórczość obecna w różnych dziedzinach życia przynosiła wiele dobra przez serca trwające z Bogiem.

Zachęcamy do wysłuchania kazania z Eucharystii.


Oblicza Kobiety

Niech świat na nowo odkryje piękno kobiety!

Powiązane treści