19 marca 2020

św. Józef – zawsze Ciebie wysłucha!

Ewa Sztreker

Józef zawsze pojawia się w zaskakujących momentach mojego życia. Nasza relacja jest kręta. Moja osobista historia z nim trwa nadal. Sama ciekawa jestem jej końca, chociaż mam pewność, że Józef zatroszczy się o jej każdy najmniejszy szczegół. Czasem trudno ufać i trwać, kiedy wiatr wieje pod żagle. I tu przychodzi na ratunek on, który świadectwem życia daje nam przykład do naśladowania. Rok temu przez cały marzec odprawiłam 30 dniowe nabożeństwo i modliłam się w bardzo dla mnie ważnej intencji. I mimo wielu wydarzeń, które miały miejsce później mam pewność, że św. Józef mnie wysłuchał.

Patron będących w potrzebie

Ilość zasług jakie można przypisać Józefowi jest bardzo długa. Wspiera on zakochanych i tych poszukujących. Pomaga w sprawach finansowych, znajduje domy czy rozwiązuje nasze problemy. Jak na mężczyznę przystało jest bardzo konkretny i szczegółowy. Moje koleżanki, które napisały do niego list z bardzo precyzyjną wizją towarzysza życia, same nie mogą oprzeć się wrażeniu, że ich obecni mężowie zawierają w sobie wszystko co tam wyszczegółowiły.

Sama postanowiłam wziąć z nich przykład i to już trzeci marzec z rzędu, który ofiarowuje św. Józefowi. Mocy działania św. Józefa doświadczyłam bardzo mocno na własnym przykładzie. To on nauczył mnie modlitwy o dobrą śmierć. To on towarzyszył w trakcie choroby mamy. To u niego załatwiałam swoje sprawy sercowe. Zawsze realizuje moje prośby w najmniej oczekiwanym momencie. Czasem długo muszę czekać, ale jeszcze ani razu mnie zawiódł. 

Św. Teresa od Jezusa właśnie opiece św. Józefa powierzała wszystkie klasztory. Zawdzięczała mu bardzo wiele i dlatego zawsze w dniu jego święta organizowała olbrzymie „imprezy” na jego cześć.

Wzór dla mężczyzn

Św. Józef stanowi olbrzymią wskazówkę dla nas kobiet jakich powinniśmy szukać mężów i jak ich wspierać na drodze do świętości. Kiedy myślę o Józefie przychodzą mi namyśl poniższe cechy: odpowiedzialny, otwarty na głos Boga, oblubieniec Maryi, opiekun świętej rodziny, pracowity. To również wzór dla każdego mężczyzny. Oboje z Maryją są dla nas przykładem budowania relacji. Przyjrzymy się jemu bliżej.

Po pierwsze odpowiedzialny

Mało mężczyzn na wiadomość o ciąży ich żony, mając pewność, że nie są ojcem odważy się podjąć decyzję wychowania tego dziecka. Z chwilą ślubu Józef wziął odpowiedzialność za swoją żonę. Był konsekwentny w swoim działaniu i wierny złożonej przysiędze. Nie patrzył na to co powiedzieli inni o nim, ale co mogą powiedzieć o Maryi. Jego postawa przejawia się przede wszystkim w czynie. Bierze odpowiedzialność zarówno za życie, jak i słowo. Kieruję się przede wszystkim dobrem swojej rodziny i troską o nich.

Otwarty na głos Boży

Józef był człowiekiem pobożnym. Wsłuchiwał się w to co do niego mówił Bóg. W Piśmie nie znajdziecie słowa sprzeciwu. Był bezgranicznie posłuszny Bogu i wiedział, że ten ma przygotowany plan. Potrafił zaufać Mu i mimo swoich ludzkich wątpliwości pójść za Jego słowem. Swoje życie buduje na modlitwie. Jego świętość rodzi się w prostocie życia przez wypełnienia codziennych obowiązków.

Mający czyste serce

„Zatopiony w ciszy, zdolny do głębokiej refleksji i wielkiej wrażliwości moralnej.” (ks. Marek Dziewiecki). Milczenie, które nawołuje do przemiany swojego życia i pójścia za Jezusem. Zdolny do głębokiego komunikowania się z samym sobą i z drugim człowiekiem. Odznacza się szlachetnym czystym sercem. Tylko dzięki temu może zaufać Maryi i uwierzyć w jej nieskazitelność. Sam nie dokonuje oceny. Dlatego dostrzega piękno duszy drugiego człowieka.

Wpatrzony w Jezusa

Kiedy Jezus znika mu z pola widzenia pojawia się w nim niepokój i od razu przechodzi do działania. Szuka Go na nowo. Uczy nas to, że Jezus zawsze musi być w centrum naszego życia, a kiedy zbłądzimy od razu powinno pojawiać się w nas pragnienie Jego odnalezienia. Również moment jego śmierci zasługuje na zwrócenie uwagi. Odchodzi w obecności Jezusa i Maryi z głęboką wiarą i nadzieją o obietnicy życia wiecznego.

Oblubieniec Maryi

Nigdy nie naraził Maryi na zniewagę. Troszczył się i  dbał o jej czystość oraz nieskalaność. Obdarzył ją bezgranicznym zaufaniem. Przyjął Maryję do swojego domu pod swoje ramiona. Ich wzajemna relacja wzmacnia się w chwili narodzenia Jezusa. Im bliżej są Niego, tym bardziej stają się sobie bliżsi. Ta relacja opiera się na niezwykłej miłości mającej trzy wymiary: w relacji z Bogiem, w relacji między małżonkami i w relacji rodzicielskiej. Józef jest dla nas wzorem ojcostwa pełnego.

Opiekun Świętej Rodziny

Troszczył się zawsze o swoich najbliższych chcąc zapewnić im bezpieczeństwo. Służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. Chronił swoich najbliższych pokazując, aby brać w opiekę wszystkie osoby słabe i bezbronne. „Nie żyje dla siebie, lecz staje się bezinteresownym, Bożym darem dla innych.” (ks. Marek Dziewiecki). Jest o nich zatroskany, w sposób heroiczny wyraża swoją miłość do nich.

Mąż sprawiedliwy

Prawdomówny, uczciwy, pracowity i mądry. Zawierza swoje życie Bogu odznaczając się przy tym pokorą i służebnością. Działa rozważnie i przemyślanie. Decyzje podejmuje w świetle modlitwy będąc do końca posłuszny woli Boga. Nie ucieka od trudności i twardej rzeczywistości. Zmierza się z każdym napotkanym wyzwaniem na swojej drodze.

Nie opuszcza potrzebujących

W lutym zamówiłam Mszę zupełnie nie skupiając się w jaki terminie wypadnie. W marcu powierzyłam mu swoje zmagania. Wczoraj skończyła się nowenna przed jego dzisiejszym świętem. I to właśnie wczoraj miała miejsce ta Msza Święta. Józef troszczy się o najmniejsze szczegóły. Rok temu mnie wysłuchał. Wierzę, że w tym roku również. Napisałam do niego jeden list i dziś piszę drugi. Cały czas uczy mnie on pokory i cierpliwości w przyjmowaniu woli Boga.
 
Razem dziś szturmujmy niebo!! ŚW. JÓZEFIE – MÓDL SIĘ ZA NAMI.?

 


Ewa Sztreker

Jurystka z duszą przedsiębiorcy i sercem prospołecznym. Katoliczka z przywiązaniem do tradycji. Marzycielka, zakochana w powieściach historycznych oraz prawniczych. Autorka bloga: powołanadobuntu.pl oraz twórczyni projektu Oblicza kobiety. W wolnych chwilach uwielbia długie filozoficzne rozmowy.

Powiązane treści