18 lutego 2020

Otwórzmy kobiece serca – Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet

Oblicza Kobiety

Kobiety z całej Polski prezentujące bogactwo Kościoła Katolickiego wraz z duszpasterzami 18 lutego 2020 r. spotkali się po raz kolejny na obradach Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. Cieszymy się, że Ewa Sztreker założycielka projektu Oblicza Kobiety z bratową Kasią Sztreker właścicielką Agere Contra mogły w nich uczestniczyć.

Zbawienie to dar Boga

Dzięki misji Kościoła możemy przemienić świat. Nie można upatrywać zbawienia tylko w swoich możliwościach. Faryzeusze szukając sensu zbawienia w przepisach prawa szukali go u siebie, a nie w Bogu. Widzimy cuda, ale nie dostrzegamy kto za nimi stoi. Mimo namacalnych znaków, nie zauważamy darów z nieba, które są obok nas. Nie można upatrywać zbawienia w zaszczytach czy władzy.  To jest łaska dana nam od Boga.

Zbawienie to dar Boga. Jezus daje nam znaki uwierzytelniające Jego posłannictwo. (…) Przyjmując ten dar trzeba z nim współpracować. (…) Celem Rady Duszpasterstwa ds. Kobiet jest pomoc kobietom w przyjęciu tego daru. Otwieranie ich kobiecych serc.” – to słowa bpa Wiesława Szlachetki, Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, które padły w trakcie kazania na Mszy Świętej rozpoczynającej obrady.

Powołanie nowego składu Rady

Bogactwo ostatnich warsztatów w Porszewicach (tu przeczytasz więcej) zaowocowało w wiele nowych inicjatyw i planów działania. W trakcie obrad powołano nowy skład Rady na pięcioletnią kadencję, uwzględniając aktualne potrzeby i wyzwania. W jej skład weszła również Ewa Sztreker jako przedstawiciel projektu Oblicza Kobiety, który funkcjonuje w ramach Fundacji Wiary w Biznesie.

Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę

Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet podjęła też decyzję dotyczącą Pierwszej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet na Jasną Górę „Córki u Matki”. Zaplanowano ją na 24 maja 2020 r., tuż przed Dniem Matki. Ze względów na troskę uczestników podjęto decyzję o jej przeniesieniu na rok 2021.

W komunikacie ks. bp Wiesław Szlachetka powiedział: „Przyszłoroczna Pierwsza Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet będzie przeżywana w duchu dziękczynienia za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, dla którego dobro narodu, a także sprawa kobiet, ich formacji i rozwoju duchowego była bardzo bliska sercu”. (źródło KEP)

Geneza i historia Krajowej Rady

Warto zwrócić uwagę na bogatą historię Krajowej Rady. Na przestrzeni lat przechodziła ewolucję podyktowaną potrzebami czasu. Powołanie duszpasterstwa kobiet w Polsce powojennej było jednym z owoców Jasnogórskich Ślubów Narodu złożonych 26 sierpnia 1956r. Przyrzeczono wówczas Matce Bożej m.in. „strzec godności kobiety”. Stało się to zadaniem szczególnej wagi wobec nasilającej się propagandy komunistycznej i działań reżimu, próbujących odebrać kobietom ich chrześcijańską tożsamość. Prymas Stefan Wyszyński wezwał kobiety do krucjaty w obronie ducha narodu.

W 1995 r. w związku ze zmianą struktury Konferencji Episkopatu Polski i dostosowaniem tej struktury do dykasterii Stolicy Apostolskiej, przestało istnieć wiele Komisji, niestety także Podkomisja ds. Duszpasterstwa Kobiet.

Na zebraniu plenarnym KEP w Wieliczce-Krakowie 23 czerwca 2013 roku podjęto decyzję, aby na nowo została powołana Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet.  Celem Rady jest m.in.: monitorowanie sytuacji kobiet w Polsce, upominanie się o słuszne prawa kobiet przysługujące im z racji wypełniania ich misji, wysuwanie inicjatyw dotyczących edukacji i formacji kobiet na różnych etapach życia i pełniących różne role społeczne i zawodowe, a także wspieranie realizacji wynikających stąd działań.

Integracja w Agere Contra

Po obradach udaliśmy się na małą integrację do Agere Contra, aby móc bliżej się poznać i nawiązać głębsze relacje.
Wspaniały czas za nami! Pamiętajcie koniecznie w modlitwie za działania Rady i wszystkie te cudowne inicjatywy tworzące to dzieło. Przed Krajową Radą ds. Duszpasterstwa Kobiet wiele nowych wyzwań, ale z siłą tak charyzmatycznych osób wszystko jest możliwe.

"Zbawienie to dar Boga. Jezus daje nam znaki uwierzytalniające Jego posłannictwo.(…) Przyjmując ten dar trzeba z nim…

Opublikowany przez Oblicza Kobiety Wtorek, 18 lutego 2020


Oblicza Kobiety

Niech świat na nowo odkryje piękno kobiety!

Powiązane treści