16 października 2019

Z wizytą w Episkopacie …

Oblicza Kobiety

W ostatni piątek 11 października 2019 r. w Warszawie odbyły się obrady Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet. Przewodniczył im bp. Wiesław Szlachetka, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet. Wśród znamienitych gości były m.in.: prof. Dorota Kornas-Biela z KUL’u, Maria Wilczek – redaktor miesięcznika List do Pani, Agnieszka Jackowska, prof Maria Ryś z UKSW, Magdalena Korzekwa -Kaliszuk oraz twórczyni Oblicza kobiety – Ewa Sztreker.

Rola kobiety w dzisiejszym świecie

W trakcie spotkania poruszane były bardzo istotne kwestie związane z obecnym kryzysem wiary oraz rodziny, a także roli kobiety jaką powinna pełnić. Podniesione zostały bardzo ważne tematy jak: rola kobiety w wychowaniu synów do dojrzałego, twórczego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie, narastający problem alkolizmu, demografia w Europie, edukacja seksualna, czy kwestia obrony życia poczętego.

W trakcie ostatniego panelu związanego z prezentacją nowych inicjatyw współpracujących z Krajową Radą Duszpasterstwa Kobiet głos zabrały dwie młode kobiety: Maria Pietrzak z fundacji „Serce Matki” oraz nasza niezastąpiona Ewa Sztreker. Prelekcja naszej przedstawicielki Oblicza kobiety wzbudziła olbrzymią aprobatę wśród słuchaczy i nawiązaniem nowych kontaktów.

Dziękujemy bp. Wiesławoi Szlachetce za to dla nas niezwykłe wyróżnienie,  za jego otwarte serce, poświęcony czas na rozmowy z nami i wsparcie w naszych działaniach, które otrzymujemy na każdym kroku. To był dla nas zaszczyt prezentować Oblicza kobiety przed takim znakomitym gremium.

(zdjęcie pochodzi ze strony Episkopatu)


Oblicza Kobiety

Niech świat na nowo odkryje piękno kobiety!

Powiązane treści